ZE SVĚTA FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT


Význam fyzioterapie je ve všech ohledech zásadní při následné péči nejen po chirurgických zákrocích na pohybovém aparátu psa, ale i v případě chronických potíží a bolestivých stavů. Sportovní fyzioterapie je na výrazném vzestupu. Avšak v případě ochrnutí psa je mnohokrát jedinou cestou, jak pomoci, když pes ani po operaci stále nechodí....

Když vezmeme téma tak zvaně od podlahy a budeme se věnovat tomu, co fyzioterapeut zmůže, musíme si nejprve definovat, kdo fyzioterapeut je a jaká legislativa ho definuje.

Článků a informací o fyzioterapii zvířat vychází poslední dobou stále víc a víc a na světlo světa pronikají nové možnosti v rekonvalescenci, následné veterinární péči i v prevenci péče o pohybový aparát psů. Informovanost majitelů psů, kteří se mohou ocitnout v situaci, kdy se budou rozhodovat o návštěvě psího fyzioterapeuta, je stále vyšší....