PROBĚHLÉ AKCE

WEBINÁŘ s MVDr. Kašparem

V lednu se konal druhý webinář dostupný také pro nečleny.

Webinářem provázel MVDr. Radek Kašpar, a téma Komunikace s klienty.

MVDr. Kašpar úspěšně absolvoval na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně v roce 1989. Po konci studií vyzkoušel všechny možnosti, které nabízí veterinární medicína – práce na veterinární klinice v Bratislavě, vlastní praxe v Brně, uvedení veterinárních diet Mars na trh, výuka na Veterinární a farmaceutické univerzitě. Absolvoval studijní pobyty v Kodani a Utrechtu. Pak přišlo rozhodnutí jít vlastní cestou – založil firmu Vetart, která se věnuje odborným veterinárním překladům a tlumočení, konzultantským službám v oblasti managementu a komunikace pro veterinární praxe a také tématu psychohygieny veterinářů. Jeho přednášky jsou postaveny na praktickém přístupu ke zlepšení praxí tak, aby kolegové mohli různé tipy okamžitě využít. 

WEBINÁŘ S MVDr. Koller

V listopadu se konal první webinář dostupný také pro nečleny.

Webinářem provázela MVDr. Nikola Koller, na téma Králík u fyzioterapeuta: co bychom měli vědět?

Nikola se věnuje medicíně drobných savců. Klinika, na které působí získala jako první v ČR ocenění Rabbit Friendly Clinic.

S MVDr. Koller jste se mohli setkat na našem 1. kongresu, kde přednášela téma zaměřené právě na králíky. Vzhledem k pozitivním ohlasům a prosbě členů o opakování přednášky pro ty, kteří se kongresu zúčastnit nemohli, jsme MVDr. Koller poprosili o zopakování přednášky. Přednáška byla aktualizovaná, takže v ní i loňští účastníci kongresu nalezli nové informace.


WEBINÁŘE

V tomto roce proběhly kromě webinářů o výživě ještě další tři webináře.

Dubnový webinář od MVDr. Sabiny Blahutové byl zaměřen na Biomechaniku pánevní končetiny.

Tématem květnového webináře od MVDr. Michaely Mruvčinské byla rehabilitace geriatrického pacienta.

Srpnovým tématem webináře od Bc. Kateřiny Plačkové, DiS., CCRP, CCFT byla rehabilitace neurologického pacienta.


CYKLUS PŘEDNÁŠEK A SCHŮZE UNIFYZ


V březnu 2023 proběhl jednodenní přednáškový den - tématem byla hrudní/horní končetina.

Lidská fyzioterapeutka Kateřina Hošková popsala a prakticky ukázala, jak se můžeme starat o svoje nástroje - ruce. Další dvě přednášky v podání Sabiny Blahutové a Kateřiny Plačkové se už věnovaly psí hrudní končetině - její biomechanice a nejčastějším fyzioterapeutickým nálezům.


STECCO ANIMAL FASCIAL MANIPULATION

V lednu 2023 jsme zorganizovali první kurz fasciální manipulace pro zvířata v České republice. Lektory kurzu byli Tuulia Luomala a Mika Pihlman z Finska. 

Účastníci kurzu zaměřeného na psy se seznámili s touto metodou, jejíž základem je precizní diagnostika specifických bodů fasciálního systému a jejich vyhodnocení, od kterého se poté odvíjí konkrétní ošetření. Tuto terapii lze využít jak u chronických, tak i akutních pohybových problémů a díky dosahu nejen do funkce, ale i do struktury systému pojivové tkáně sklízí tato technika naprosto excelentní výsledky.


CYKLUS WEBINÁŘŮ O VÝŽIVĚ


Od září 2022 až do března 2023 proběhl ve spolupráci s VAFO Praha s.r.o. cyklus webinářů o výživě psů. Přednášejícím byl Dr. Ing. Martin Kváš CSc.


3.- 4. září 2022 v hotelu Akademie Naháč v Choceradech proběhl 1. kongres pod záštitou Unie fyzioterapeutů zvířat ČR. Bylo nám velkou ctí přivítat na české fyzioterapeutické scéně hned několik zahraničních odborníků. Jedním z nich byl Christian Hembo, CCRP, který v sobotu zahájil náš kongres přednáškou o metodě reciproční inhibice antagonistů. V...