Záznam webináře

Králík u fyzioterapeuta: co bychom měli vědět? - MVDr. Nikola Koller

Webinářem provázela MVDr. Nikola Koller, na téma Králík u fyzioterapeuta: co bychom měli vědět?

Nikola se věnuje medicíně drobných savců. Klinika, na které působí získala jako první v ČR ocenění Rabbit Friendly Clinic.

S MVDr. Koller jste se mohli setkat na našem 1. kongresu, kde přednášela téma zaměřené právě na králíky. Vzhledem k pozitivním ohlasům a prosbě členů o opakování přednášky pro ty, kteří se kongresu zúčastnit nemohli, jsme MVDr. Koller poprosili o zopakování přednášky. Přednáška byla aktualizovaná, takže v ní i loňští účastníci kongresu nalezli nové informace.