1. kongres veterinární fyzioterapie UNIFYZ

25.09.2022
3.- 4. září 2022 v hotelu Akademie Naháč v Choceradech proběhl 1. kongres pod záštitou Unie fyzioterapeutů zvířat ČR. Bylo nám velkou ctí přivítat na české fyzioterapeutické scéně hned několik zahraničních odborníků. Jedním z nich byl Christian Hembo, CCRP, který v sobotu zahájil náš kongres  přednáškou o metodě reciproční inhibice antagonistů. V  návaznosti na toto téma v neděli dopoledne vedl velmi zajímavý praktický workshop.

Naše pozvání přijali také italští odborníci Biomed. Ing. Giacomo Granozio a Dr. Francesca Rosso, kteří nás uvedli do laserové terapie MLS® a jejího využití např. v akupunktuře. Dr. Francesca Rosso předvedla laserpunkturu v akci a seznámila nás se základy tradiční čínské medicíny.

Neméně zajímavým tématem nás provedli MUDr. Šimon Cipro a Bc. Kateřina Plačková, Dis., CCRP, CCFT, kteří svou přednášku zaměřili na rychle vyvíjející se tahové sporty, jejich náročnost na přípravu psa a následně nejčastější problémy pohybového aparátu z pohledu fyzioterapeuta.

Dovolujeme se říct, že se snad poprvé v ČR přednášelo i o králících. Následující blok přednášek byl věnován právě králičí fyzioterapii. Tématem bylo, jak se připravit na králičího pacienta, jaké jsou anatomické odlišnosti od psů a koček a nejčastější onemocnění u králíků. Přednášejícím byla MVDr. Nikola Sádovská, která se specializuje na medicínu drobných savců.  Se zajímavými příklady ze své praxe nás seznámily MVDr. Michaela Mruvčinská, CertCAAPR a Aneta Vázlerová.


V neděli jsme se po ranním workshopu ponořili do světa neurologie. MVDr. Tomáš Pešina nás provedl nelehkou problematikou poranění brachiálního plexu. Bc. Kateřina Plačková, DiS., CCRP, CCFT na něj navázala představením možností, které se nám v rámci rehabilitace nabízejí.

Odpolední část zahájil po obědové pauze Dr. Ing. Martin Kváš, CSc. svou inspirativní přednáškou o výživě psa od štěněte až ke sportovci.

Pozváni účastnit se kongresu přijali také majitelé firmy Invalidní vozíky Monty. Všichni si uvědomujeme, že rehabilitace není vždy účinná a je skvělé vědět, jaké možnosti můžeme klientům nabídnout dále. Invalidní vozíky pro zvířata posouvají hranice možné péče o nechodící pacienty.

Víkendový kongres ukončil svou přednáškou Marek Micorek, který představil možnosti využití elektromagnetických pulzů ve fyzioterapii zvířat.

Závěrem chceme ještě jednou poděkovat přednášejícím, našim sponzorům a partnerům, neméně pak také všem účastníkům. Kongres byl skvělým místem na nová setkání, vyměňování zkušeností a po celou dobu panovala velmi příjemná kolegiální atmosféra.

Těšíme se na další společné setkání.