O VZNIKU UNIE

Unie fyzioterapeutů zvířat České republiky vznikla v roce 2022 s cílem podpory a soudržnosti odborníků a kvalitního vzdělávání v oboru fyzioterapie zvířat.

NAŠE FILOSOFIE

Máme tu krásnou možnost se rozhodnout, zda chceme tvořit podporující se společnost všech těch, kteří žijí fyzioterapií zvířat, chtějí se dál rozvíjet a vzájemně se podporovat. My už jsme se rozhodli.

Chceme propojovat, ne rozdělovat.


PREZIDIUM

Prezident Unie - MVDr. Sabina Blahutová

MVDr. Sabina Blahutová se setkala s možností fyzioterapie u zvířat před šesti lety na jednom z prvních seminářů na toto téma v České republice. Obor ji pohltil natolik, že se vrhla do dalšího vzdělávání, které ještě tehdy nebylo u nás příliš dostupné. Studovala mnoho dílčích kurzů, vystudovala Školu fyzioterapie zvířat Kateřiny Plačkové. Sabina působí na VOŠ Fyzioterapie zvířat v Boskovicích, vede svou odbornou praxi a jejím cílem je propojit vzdělávání lidí v oboru rehabilitace zvířat s praxí a pomoci ve vzdělávání v tomto oboru i dalším. V rámci cesty za vědomostmi potkala spoustu lidí s podobnou myšlenkou a tak se zrodil nápad pro vznik Unie. Pomocí Unie by ráda přispěla k vytvoření řádu pro vzdělávání a výkon činnosti v oboru veterinární fyzioterapie.

Viceprezident Unie - Bc. Kateřina Plačková, CCRP, CCFT

Bc. Kateřina Plačková, CCRP je známou průkopnicí fyzioterapie zvířat v České republice a její jméno je často skloňováno se vznikem a rozvojem tohoto oboru u nás. Kateřina začala objevovat fyzioterapii zvířat v roce 2008, kdy začala pracovat jako rehabilitační sestřička v pražské veterinární nemocnici Vetcentrum, kde působila 8 let. Během této doby se díky zaměření kliniky dostala převážně k neurologickým pacientům, kteří se pro ni stali trvající profesní vášní. S rozvojem psích sportů se také stala velmi vyhledávanou fyzioterapeutkou vrcholově sportujících psů a sama o tomto oboru říká, že je jednou z královských disciplín fyzioterapeuta v tom smyslu, že je velmi obtížné řešit skryté pohybové problémy v podstatě zdravých psů. Její praxe zahrnuje tisíce pacientů od psů a koček až po ochrnuté nosály, fretky nebo králíky.  Od roku 2016 vede své vlastní rehabilitační centrum PhysioDOG. Kateřina se po celou dobu své profesní dráhy neustále vzdělává. Kromě mnoha odborných kurzů získala v roce 2014 mezinárodní licenci fyzioterapeuta zvířat s titulem CCRP pod záštitou The University of Tennessee. Pod stejnou institucí si v roce 2019 rozšířila svou certifikaci ještě o fitness trenéra s titulem CCFT a nyní navštěvuje dvouleté studium veterinární osteopatie v zahraničí. V rámci rozvoje fyzioterapie zvířat školila studenty střední školy veterinární v Kroměříži a také navázala letitou spolupráci se SŠ a VOŠ Boskovice, kde působí jako externí specialista pro obor Veterinární asistent - fyzioterapeut zvířat. Zajímavostí také může být její lektorská aktivita veterinárních lékařů v Káhiře. Také se spolupodílela na vzniku Asociace a fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR a je členem její Rady zakladatelů. V rámci vlastního vzdělávacího projektu PhysioDOG Academy pořádá mnoho odborných kurzů pro laickou i odbornou veřejnost. 

Člen prezidia - MVDr. Michaela Mruvčinská, CertCAAPR

MVDr. Michaela Mruvčinská, CertCAAPR se s fyzioterapií setkala poprvé v roce 2016, kdy absolvovala jeden ze svých prvních odborných kurzů se zaměřením na rehabilitaci zvířat. Tento několikaměsíční kurz ji zcela přesvědčil o tom, že chce lépe chápat souvislosti v rámci těla, speciálně pohybového aparátu, a rozhodla se fyzioterapii zvířat zasvětit svůj profesní život. Ještě než dostudovala veterinární lékařství, započala také studium kurzu Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat. V pátém ročníku úspěšně složila závěrečnou zkoušku a získala profesní kvalifikaci Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat. Ve své praxi se zaměřuje především na rehabilitaci neurologických pacientů. Jméno Michaely Mruvčinské je v Prezidiu UNIFYZ spojeno s propojením a nestranností, které si všichni klademe za cíl.

Člen prezidia - MVDr. Hana Kuběnová

MVDr. Hana Kuběnová je odborným garantem oboru Veterinární asistent - fyzioterapeut zvířat na VOŠ Boskovice. 
Mnoho let se zasazuje o začlenění výuky fyzioterapie zvířat do státního vzdělávacího systému veterinárních techniků a asistentů. Impulsem byla služební cesta do Anglie v roce 2013, při které měla možnost navštívit fyzioterapeutické centrum a sledovat práci studentů pod odborným vedením pracovníků centra. Na základě získaných zkušeností se rozhodla přinést tuto možnost i českým studentům. Jen její tak trochu teriéří povaha ji umožnila velmi problematický proces zdárně dokončit a VOŠ Boskovice se může pyšnit prozatím jako jediná škola v ČR veterinárním oborem zaměřeným na fyzioterapii a rehabilitaci zvířat, akreditovaným MŠMT. Je si také zcela vědoma důležitosti následné péče a podpory pro absolventy, kteří se rozhodli dát se na dráhu fyzioterapeutů zvířat, a proto je součástí UNIFYZ.

Člen prezidia - MVDr. Radek Musil

MVDr. Radek Musil je veterinární lékař, který svou praxi zaměřil na ortopedické pacienty. Vystudoval VFU v roce 1995 a od té doby se věnuje převážně ortopedickým diagnózám a jejich řešení. Je specialistou Komory veterinárních lékařů ČR v oboru Posuzovatel DKK a DLK a Posuzovatel luxace pately. V roce 2019 si splnil svůj sen a založil vlastní veterinární kliniku MONÁDA. V době, kdy rehabilitace zvířat nebyla zdaleka ještě na takové úrovni, jako je dnes a kdy se její popularita rovnala téměř nule, si už tehdy uvědomoval důležitost následné rehabilitační péče a vždy se snažil referovat pacienty na pracoviště rehabilitace. Časem se začal o rehabilitaci zvířat zajímat aktivněji a dokonce se v rámci své odbornosti stal aktivním podporovatelem fyzioterapeutů zvířat, kterým přednáší ortopedická témata v rámci výuky ve Škole fyzioterapie zvířat. Dále je Autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat v rámci Národní soustavy kvalifikací.